Klikprothese

Door het slinken van het kaakbot kan een kunstgebit los gaan zitten. Het heeft dan niet meer voldoende houvast op de kaak. Wat is een klikgebit? Een klikgebit of klikprothese is een kunstgebit dat vastgeklikt wordt op tandimplantaten, zgn. kunstwortels. Het klikgebit kan voor reiniging uit de mond gehaald worden en opnieuw worden vastgeklikt.

Voor veel mensen met een loszittende gebitsprothese kan deze behandeling een uitstekende oplossing zijn. Door het plaatsen van implantaten kan een constructie worden gemaakt waarop het kunstgebit vastgeklikt wordt. Deze methode wordt vaak toepast op de onderkaak, maar kan ook voor de bovenkaak een uitstekende oplossing zijn om geen last meer te hebben van de gehemelteplaat.

Voor wie is een klikgebit geschikt?

  • Kunstgebitdragers: personen die geen eigen tanden en/of kiezen hebben in één of beide kaken. Met name dragers van kunstgebitten in de onderkaak hebben vaak last van een te los zittend kunstgebit en willen liever een vaste oplossing.
  • Personen met loszittende tanden en/of kiezen in de boven en/of onderkaak.

Voordelen ten opzichte van een los kunstgebit:

  • Vastzittende prothese
  • Minder slinkende kaken
  • Geen kleefpasta’s meer nodig
  • Vrij gehemelte
  • Behoud van smaak
  • Probleemloos eten
  • Voluit lachen en praten

 

Het plaatsen van implantaten is een relatief eenvoudige ingreep. Dit kan onder plaatselijke verdoving. Na plaatsing implantaten, wordt na 12 weken uw definitieve prothese aangepast, waardoor deze ‘klikt’ op de implantaten in uw kaak. De volledige behandeling, van start tot alle nazorg, wordt vakkundig bij ons in de praktijk uitgevoerd. U bent tijdens de behandeling steeds bij dezelfde behandelaar.

Wilt u meer informatie over een klikprothese? Maak dan een afspraak bij ons, wij nemen graag de tijd om u persoonlijk uit te leggen wat voor u de mogelijkheden zijn!