Onze huisregels:

Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst goed door te lezen. Het zijn de ‘huisregels’ van de praktijk. De meeste huisregels spreken voor zich. Ook patiënten die al bij ons onder behandeling zijn, kunnen hier nuttige informatie vinden. Zo helpt iedereen mee om het voor elkaar zo aangenaam mogelijk te houden en weten we met elkaar waar we aan toe zijn!

 • Bij ieder bezoek meenemen: een geldig legitimatiebewijs, de zorgpas en de afsprakenkaart;
 • Wijziging in verzekering, adres, e-mail, telefoonnummer of medicatiegebruik graag op tijd doorgeven.
 • Wij vragen u een medische anamneselijst in te vullen. De informatie wordt zorgvuldig en discreet in behandeling genomen om de behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.
 • Je bezoekt de praktijk tenminste 1 maal per jaar voor een gebitscontrole.
 • Wij werken graag in een schone mond. Poets voorafgaand aan een afspraak je tanden.
 • We vinden het fijn als u naar uw afspraak komt met schone kleding.
 • Indien u een afspraak niet nakomt of korter dan 24 uur van tevoren hebt geannuleerd, brengen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening, deze kosten bedragen minimaal €15  per 5 minuten. De kosten hangen ook af van de geplande behandeling. Emails in het weekend worden niet in behandeling genomen voor de afspraak wijziging op maandag.
 • De herinneringsmail die u één tot twee dagen voor de geplande behandeling ontvangt, dient als geheugensteuntje en niet als afspraakbevestiging, het is dan ook niet de bedoeling om pas bij ontvangst de afspraak te verplaatsen of te annuleren. Mocht u deze bevestiging niet ontvangen hebben, gaat de afspraak wel gewoon door.
 • Indien u 3 keer binnen 1 jaar niet op uw afspraken verschijnt, wordt u verzocht een nieuwe tandarts te zoeken.
 • Het is prettig dat u op tijd op uw afspraak aanwezig bent, wij proberen op tijd te werken. Dit is alleen mogelijk wanneer onze patiënten ook op tijd zijn.
 • Wij zijn in de praktijk liever met u dan met de financiële administratie bezig, daarom hebben wij alle vorderingen op patiënten aan ons factoringsbedrijf Infomedics overgedragen. Zij sturen u de nota. Indien u vragen hebt over nota’s kunt u contact opnemen met telefoonnummer 036-2031900.
 • Patiënten die de betalingen niet op tijd nakomen en al incassokosten krijgen van Infomedics, dienen in het vervolg de rekeningen contant te betalen.
 • Indien u geen tandartsverzekering heeft afgesloten vragen wij u om contant of per pin te betalen. U ontvangt na afloop een betalingsbewijs.
 • Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.